SIA

Een Thematische Impuls in opdracht van de Stichting Innovatie Alliantie

Jubileumboek SIA

SIA

Krikke Special Books maakt voor de Stichting Innovatie Alliantie (SIA) een serie ‘Thematische Impulsen’. Deze bookazines sluiten aan bij het beleid gericht op de Topsectoren en daarmee samenhangend de zwaartepuntvorming bij hogescholen. Een TI is bedoeld om de besluitvorming binnen het hbo te ondersteunen in het maken van keuzes ten aanzien van een specifiek kennis- en innovatiethema. Krikke Special Books verzorgde de redactie, interviews, vormgeving en productie.

Doelstelling

-

Doelgroep

-

Opdrachtgever

-

Uitvoering

-

Category

Non profit