SIA

Zwaartepunten in Beeld

zwaartepunten sia

SIA

Krikke Special Books maakte voor Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA) een boekje over Zwaartepunten, bedoeld om de besluitvorming binnen het hbo te ondersteunen in het maken van keuzes ten aanzien van een specifiek kennis- en innovatiethema. Krikke Special Books verzorgde de redactie, interviews, vormgeving en productie.

Omschrijving

Doelstelling

Ondersteunen zwaartepuntvorming bij hogescholen

Doelgroep

Lectoren

Opdrachtgever

Stichting Innovatie Alliantie

Uitvoering

Softcover met losse omslag

Category

Non profit