SIA

Een 'Thematische Impuls' in opdracht van de Stichting Innovatie Alliantie

Jubileumboek SIA

SIA

Krikke Special Books maakt voor de Stichting Innovatie Alliantie (SIA) een serie ‘Thematische Impulsen’. Deze boeken sluiten aan bij het beleid gericht op de Topsectoren en daarmee samenhangend de zwaartepuntvorming bij hogescholen. Een TI is bedoeld om de besluitvorming binnen het hbo te ondersteunen in het maken van keuzes ten aanzien van een specifiek kennis- en innovatiethema. Krikke Special Books verzorgde de redactie, interviews, vormgeving en productie.

Doelstelling

Ondersteunen zwaartepuntvorming bij hogescholen

Doelgroep

Lectoren

Opdrachtgever

Stichting Innovatie Alliantie

Uitvoering

Softcover

Category

Non profit