Jubileumboek Niersman

Het verhaal van de bouwers uit Voorschoten

Jubileumboek Niersman Voorschoten

Jubileumboek Niersman

In 2013 is het precies 150 jaar geleden dat Antoon Niersman begon met zijn metselbedrijf aan de Rijndijk in Voorschoten. Zijn zaak groeide uit tot een allround bouwonderneming die actief is in Zuid-Holland. Deze jubileumuitgave geeft een fascinerend kijkje in het leven van een ondernemende bouwfamilie. Van steigertouwen, ‘roode plavuizen’ en voegwerk tot duurzame utiliteitsgebouwen en energiezuinige woningwijken.

Uit het voorwoord:

Wie Niersman zegt, zegt Voorschoten. Geen enkele onderneming heeft namelijk zo een stempel gedrukt op de openbare ruimte als dit mooie familiebedrijf. Want de geschiedenis van deze ondernemende familie is onlosmakelijk verbonden met de historie van onze prachtige gemeente. Anderhalve eeuw geleden, rond 1863, werd de eerste aanzet gegeven tot de huidige onderneming. En met de groei van ons dorp in de loop der jaren is dit oer-Voor- schotense bedrijf meegegroeid en heeft het zijn markeringen achtergelaten. Ook vandaag de dag zie je de sterke band met samenleving via sociale woningbouw, scholen, verenigingen en de gemeente. Tekenend voor het bedrijf is de sociaal-maatschappe- lijke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Zo is Niersman een opleidingsbedrijf waar vele (Voorscho- tense) jongeren het timmervak hebben geleerd. Ook nu staat de opleiding van vaklieden centraal. Zo besteedt Niersman veel aandacht aan het concept Teerlingen- bouwplaats’. Hierin worden leerlingen professioneel door eigen leermeesters begeleid tijdens een volwaardig bouw- of infraproject. En niet te vergeten 150 jaar werkgelegenheid! Wie kan dat van zichzelf nog zeggen? De vele gezinnen die hierdoor zijn gevoed, hypotheken die zijn afgelost of de hoeveelheid belastingen die in de loop der jaren zijn afgedragen. Honderden zo niet duizenden mensen zijn direct of indirect betrokken.

Oorlogen, crises en wederopbouw zijn de revue gepasseerd. Maar ondernemerschap, familiale banden en innovatie hebben het bedrijf recht overeind gehouden en de 21e eeuw binnengeloodst. Ook in het heden blijft Niersman gezichtsbepalend. Van de verbouwing van het gemeentelijke Klanten- ContactCentrum, de sociale woningbouw ‘De Parkwachters’ bij het entree van de gemeente tot aan het Albert Heijn-complex dat fier overeind staat en het begin markeert van de Schoolstraat. De uitvoering van het Deltaplein zal dan ook als sluitstuk geregen worden aan het parelsnoer van unieke gebouwen die onze gemeente zo kenmerkt.

Wij zijn trots op Voorschoten en daarom trots op Niersman.

Op naar de volgende 150 jaar.

Jeroen Staatsen

Burgemeester Voorschoten

Doelstelling

Viering jubileum

Doelgroep

Medewerkers, relaties

Opdrachtgever

Niersman

Uitvoering

Hardcover, gebonden