Jubileumboek NCC

In tijden van crisis: 25 jaar nationaal cordinatiecentrum
jubileumboek binnenlandse zaken

Jubileumboek NCC

Al 25 jaar coördineert het NCC (voorheen LCC) het overheidsoptreden en de informatievoorziening bij rampen, calamiteiten en evenementen met een nationale impact. In die kwart eeuw is er in ons land veel gebeurd. Van trieste gebeurtenissen zoals de Bijlmerrramp en de vuurwerkramp in Enschede tot gebeurtenissen van een geheel andere aard, zoals het Europees Kampioenschap voetbal en het huwelijk van Willem-Alexander met Máxima Zorreguita. Pavlov maakte in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken een  jubileumboek dat de gebeurtenissen terug in de herinnering roept en laat zien hoe direct betrokkenen die gebeurtenissen en de rol van het NCC daarbij hebben meegemaakt.

Uit het voorwoord:

Als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is het belang van het Nationaal Coördinatiecentrum (NCC) mij al snel duidelijk geworden. Ik noem slechts de reeks van bedreigingen tegen politici na de aanslag op Fortuyn en het overlijden van Z.K.H. Prins Claus. Het NCC heeft bij al deze gebeurtenissen een belangrijke functie vervuld als het gaat om het coördineren van het overheidsoptreden. In Nederland, waar de kans op crises door de toenemende verdichting en de technologische complexiteit steeds groter is geworden, wordt de rol van de overheid bij crisisbeheersing steeds belangrijker. Veiligheid en het bieden van bescherming worden van oudsher ervaren als één van de kerntaken van de overheid. Een crisis is het moment bij uitstek waarop burgers van de overheid mogen verwachten dat zij adequaat handelt. Ik neem deze taak dan ook zeer serieus.

Dit jaar bestaat het Nationaal Coördinatiecentrum 25 jaar. Een moment om bij stil te staan. Wat is er in ons land en in de wereld om ons heen voorgevallen dat een nationale weerslag had? In dit jubileumboek nemen wij u mee door 25 jaar historie. Verscheidene prominenten die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van het Nationaal Coördinatiecentrum vertellen over die momenten. De gebeurtenissen worden toegelicht en opnieuw beleefd.

Ik beveel het jubileumboek ‘In tijden van crisis’ van harte bij u aan.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

J.W. Remkes

 

Omschrijving

Rampen zijn niet te voorkomen. Maar met een goede coördinatie kan erger worden voorkomen. Dát doet het NCC. Reden om bij het jubileum van deze organisatie terug te kijken op de belangrijkste wapenfeiten van de organisatie.

Doelstelling

Terugkijken naar 25 jaar NCC

Doelgroep

Relaties, pers, betrokkenen en geïntreresseerden

Uitvoering

Hardover, 128 pagina's

Category

Non profit