Jubileumboek Nutricia

100 jaar in 100 verhalen
nutricia jubileumboek

Jubileumboek Nutricia

Pavlov maakte voor Nutricia honderd verhalen over honderd jaar Nutricia Cuijk. Gebundeld tot een jubileumboek om te herinneren, om terug te bladeren, weg te dromen, geschiedenis te proeven en vooruit te kijken. Want ook voor Nutricia geldt: zonder wortels geen toekomst. Voor relaties, medewerkers en alle Nutricia fans.

“Dan gôdde toch noar de Lacto toe.” Dat zeiden de boeren of kwekers tegen hun kinderen en familie, als er geen werk meer was op het erf. Misschien konden ze dan wel iets krijgen bij de N.V. Cuijksche Melkproductenfabriek, ofwel de Lacto. Lacto is Latijn voor ‘voeden met melk’ en sinds deze fabriek in 1916 haar poorten opende heeft ze heel wat monden gevoed. Daarom kun je nog steeds oudgedienden bij Nutricia horen praten over de Lacto, en dat terwijl de fabriek al in 1924 werd overgenomen door Nutricia. Maar ja, Lacto stond op de fabrieksgevel, op het loonstrookje, in de krant en op de vrachtwagens. Daarom zei je niet dat je naar de Melkproductenfabriek moest, zelfs niet naar Nutricia, maar je ging naar de Lacto. Ook al verdween die naam na de Tweede Wereldoorlog van de fabriek. Je zou kunnen zeggen dat het begin van de moderne tijd in Cuijk werd ingeluid met de komst van de Lacto. De kranten waren in iedere geval onder de indruk van zo’n eigentijdse melkfabriek waar ook melkpoeder vervaardigd wordt en die aan de basis staat van het huidige internationale centrum van poedertechnologie. Een verslaggever noteert: “Het gebouw met een moderne inrichting ziet er keurig uit. Het maakt op den beschouwer een prettigen indruk. Ook de machinerieën zijn van de nieuwste constructie en zullen ongetwijfeld hunne functie onberispelijk vervullen. 

Voordat de Lacto kwam, had Cuijk al een melkfabriek, de Coöperatieve stoomzuivelfabriek St. Maarten. Met de komst van de Lacto wordt de stoomzuivelfabriek enigszins overrompeld, zeker als ze nog vóór de opening van de nieuwe fabriek in een advertentie lezen dat boeren daar een ‘HOOGEN PRIJS’ voor hun melk kunnen krijgen. Als reactie besluit ook St. Maarten poeder te gaan maken. En terecht dat ze zich zorgen maken over de concurrent, want in 1918 wordt er volgens de jaaroverzichten al drie miljoen liter melk en zeshonderd duizend liter ondermelk door de Lacto ingekocht. Toch gaat de Lacto in 1924 plotseling failliet. Het bedrijf wordt meegesleept in het bankroet van zijn bank en moet publiekelijk geveild worden in Hotel de Korenbeurs van Cuijk. Te koop: “Moderne ingerichte, in 1916 gebouwde fabriek, en al de daarin aanwezige Machinerieën en Inventaris, met ruime Directiewoning en verdere gebouwen, als Steenen Pakhuis, twee houten loodsen, benevens aangrenzend huis genaamd Ulperhof. Een en ander buitengewoon gunstig gelegen in het om zijn melkvee en weiden bekend staande Land van Cuijk.”

Voor een bedrag van 97.500 gulden wordt Nutricia uit Zoetermeer de nieuwe eigenaar. De fabriek was gered en het werk ook. Het personeel bestond bij de overname uit 33 man. Maar dat aantal zou snel groeien, want Nutricia hield van uitbreiden en in de wijde omgeving wisten ze waar je heen moest als je een betrouwbare baan zocht: “Ge goat mar noar de Lacto.”

Omschrijving

jubileumuitgave Nutricia Cuijk

Doelstelling

vastleggen 100-jarige bedrijfsgeschiedenis Nutricia Cuijk

Doelgroep

medewerkers, betrokkenen, relaties

Opdrachtgever

Nutricia

Uitvoering

hardcover