Jubileumboek Haarlemmermeer

Een boek over mooie contrasten in Haarlemmermeer

jubileumboek haarlemmermeer

Jubileumboek Haarlemmermeer

Bijna geen enkel stukje Nederland is de afgelopen anderhalve eeuw zo ingrijpend veranderd als Haarlemmermeer. Lag er vóór 1839 nog niet meer dan een grote waterplas van 18.000 hectare, tegenwoordig is het een van de meest dynamische gemeentes van ons land met onnavolgbare economische prestaties. Pavlov realiseerde in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer het boek Deining, een fraai portret van een polder vol spannende contrasten.

Uit het voorwoord:

We zijn trots op Haarlemmermeer. Zo’n honderdzestig jaar geleden nog een wilde ‘waterwolf’, anno nu een unieke plek om te wonen, werken en recreëren. Een gemeente rijk aan afwisseling: stad en platteland, rust en dynamiek. Een gemeente waar je urenlang over kunt vertellen. Vandaar dit boek. U leest alles over de drooglegging van de polder en al datgene wat er sindsdien op dit nieuw gewonnen land is ontstaan. De eerste eeuw vooral in relatie tot de agrarisch-economische ontwikkeling. De laatste halve eeuw versneld door de uitbreiding van Schiphol en de sterke groei in werkgelegenheid en inwonertal. En er is veel meer. Haarlemmermeer heeft zich ook ontwikkeld op veel andere terreinen, zoals kunst en cultuur, sport, natuurontwikkeling, welzijn en zorg. En, niet te vergeten: architectuur. Naast anderhalve eeuw oude boerderijen beschikt Haarlemmermeer nu over hypermoderne, fantastisch vormgegeven woongebieden. Voortdurend vinden er evenementen plaats, waarbij bezoekers en bewoners kunnen genieten van sport, cultuur en natuur.

‘Deining’. Die titel doet recht aan het karakter van onze mooie gemeente. De ontwikkelingen staan niet stil: economie, bedrijfsleven, werkgelegenheid, woningbouw en infrastructuur zijn volop in beweging.Vroeger was er altijd deining op het Haarlemmermeer. Na de drooglegging is dat niet veranderd, gelet op de stormachtige ontwikkelingen in de polder. En dat is ’typisch Haarlemmermeer’. Dit boek staat in het teken van ontdekken, ontwikkelen, ontspannen en onthaasten. Mag ik daaraan toevoegen dat ik u snel hoop te ontmoeten in onze prachtige gemeente!

drs. Th. L. N. Weterings
burgemeester Haarlemmermeer

 

Doelstelling

Imagoversterkend relatieboek

Doelgroep

Bewoners, relaties, betrokkenen, overheden

Opdrachtgever

Gemeente Haarlemmermeer

Uitvoering

Schweitzer brochur, gebonden