Grafisch Lyceum Rotterdam

Kleurrijke herinneringen uit een levendig verleden
Grafisch Lyceum Rotterdam boek

Grafisch Lyceum Rotterdam

Pavlov (toen nog Krikke Books) maakte in opdracht van het grafisch Lyceum Rotterdam een jubileumboek, ter gelegenheid van hun 50-jarige bestaan. Uit het voorwoord:

50 JAAR GLR: ‘STABILITEIT IN EEN VERANDERENDE WERELD’

Terwijl het motto van eind jaren 90 ‘Werk, werk, werk’ in praktische zin de vertaling kreeg van ‘druk, druk, druk’, maakte een deel van een nieuwe generatie zich al op voor een andere levensstijl in de nieuwe eeuw. ‘Genoeg is genoeg’ is een reactie op de vele, over elkaar heen vallende, ontwikkelingen in onze samenleving. Uiteraard de bekende technologische ontwikkelingen, maar vooral de veranderingen op sociaal gebied. De ‘onthechting’ van de samenleving: geen tijd voor elkaar, geen tijd voor maatschappelijke taken. Een reactie daarop is de bekende maatschappelijke slingerbeweging: de samenleving is nog op weg naar het dode punt, maar de gedachten gaan al in een andere richting. Het is de voortdurende zoektocht van mensen naar evenwicht. En altijd slaan we weer een beetje door. Het is tevens de geruststelling dat hoe de samenleving zich ook moge ontwikkelen, de mensen die die samenleving maken een vaste waarde vertegenwoordigen. En dat geeft vertrouwen voor de toekomst.

De grafische wereld heeft de afgelopen 50 jaar de zwaarste proef doorstaan. Een volledige onthechting van de eigen (beschermde) wereld. Technologie brak de eigen winkel open en communicatie nam een enorme vlucht. En toch, en toch … is er nog steeds een grafische sector al noemen we deze communicatiesector. Het zijn de vaste waarden in de sector die daar verantwoordelijk voor zijn. Bij alle veranderingen waren het de werknemers en de werkgevers die gezamenlijk en georganiseerd vorm gaven aan de veranderingen. Het toonbeeld van ‘gezamenlijk en georganiseerd’ is het Grafisch Lyceum Rotterdam. De inhoud is sterk veranderd, maar de maatschappelijke opdracht niet. Nog steeds worden jong-volwassenen geïnteresseerd in beroepsopleidingen voor de sector en met brede opleidingsprogramma’s een plaats in de samenleving geboden.

En nog steeds zijn het dezelfde sociale partners die de maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen voor een opleidingsinstituut en zich daarmee tot ijkpunt maken in onze samenleving.

Een school in een dergelijk warm bed, heeft het makkelijk: het gaat feitelijk nog om de vormgeving van de inhoudelijke veranderingen. Veranderingen in de opleidingsprogramma’s, maar veel meer nog gaat het om het vormgeven van maatschappelijke veranderingen. Zelf ijkpunt zijn in de samenleving, de slinger niet te ver door laten slaan.

Wie na 50 jaar het GLR binnenstapt herkent het niet meteen, wie met de mensen praat komt tot de ontdekking dat juist zij alle jaren de hoeders zijn gebleven voor de normen en waarden die mensen bindt. Zij zijn een prachtige voedingsbodem gebleken voor alle ontwikkelingen waarover u in dit jubileumboek veel leest.

Rochus Troost,  Voorzitter College van Bestuur