Creative Technologies

Een nieuw domein voor samenwerkende hogescholen (website & manifest-boekje)
Jubileumboek creative technologies

Creative Technologies

Creativiteit en technologie kunnen enorm van elkaar profiteren en zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door het hergroeperen van bestaande techniekopleidingen vanuit een vijftal hogescholen een domein opgericht met de naam Creative Technologies. Binnen dit domein gaat het om nauwe samenwerken tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven, samenwerking binnen de Creatieve Industrie en samenwerking met andere sectoren. Dit manifest gaat over het net opgerichte domein, als onderdeel van het topsectorenbeleid dat de Nederlandse innovatie naar een hoge plan moet tillen.  Pavlov verzorgde tekst, interviews en maakte er een prachtige website plus een boekje van, dat aan minister Bussemaker werd uitgereikt.

Doelstelling

Bekendmaken van het nieuwe domein

Doelgroep

Beleidsmakers en andere betrokken binnen de creatieve sector

Opdrachtgever

HKU

Uitvoering

Softcover met laserstans en stofomslag